Programma

Lees meer...
4 bijeenkomsten over de zoektocht naar identiteit

Wie een mens is wordt bepaald door zijn afkomst (wortels) en door wat hij meemaakt (groei). Hoe een mens naar zichzelf kijkt wordt mede bepaald door anderen. Door het vertellen van levensverhalen, door daarnaar te luisteren en op te reageren ontdekken mensen meer en meer wie zij (ten diepste) zijn en waartoe zij bestemd zijn.
Lees meer...
wetenschapper, schrijver en Benedictijner monnik

Serie van vier zondagmiddagen waarop Franck Ploum in gesprek gaat met bekende en minder bekende schrijvers op gebied van theologie, religie of sociaal maatschappelijke thema's. De wintergesprekken gaan over drijfveren, boeken, muziek, kunst en engagement.

De serie wintergasten is een samenwerking tussen Zinsverband en de Vrije Boekhandel Breda.

Thomas Quartier
zondag 12 maart - 15.00-17.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
entree: € 7,50 (of €25,- voor alle vier de wintergasten)
kaarten vooraf via De Vrije Boekhandel - of op de dag zelf bij de ingang

Lees meer...
een introductie

Drie bijeenkomsten waarin we kennismaken met de belangrijksten stromingen, elementen en gebruiken binnen het jodendom.
Inleider is dr. Leo Mock

meer informatie volgt
Lees meer...
Hexateuch  (REEDS GESTART)

Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

De tweede module van het eerste leerjaar beslaat zes bijeenkomsten, waarin vier docenten hun licht laten schijnen op de zes boeken die samen de Hexateuch vormen. De boeken worden behandeld in de volgorde van de joodse bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua.

Nieuws

Facebook | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780